Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

2020.01.21

Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 r. o godzinie 08:30 w Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, Polska („Zgromadzenie”).

  1. ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z projektem uchwały objętej pkt. 5 porządku obrad
  2. formularz pełnomocnictwa (wersja polska)
  3. formularz pełnomocnictwa (wersja angielska)

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.