Jesteś tutaj: Strona głównaSPÓŁKA > Walne zgromadzenie

2023.06.20

Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 pod adresem Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria („Zgromadzenie”).”

 1. ogloszenie o zwołaniu ZWZA Orphee S.A.
 2. formularz pełnomocnictwa (wersja polska)
 3. formularz pełnomocnictwa (wersja angielska)
 4. cv kandydatów na członków Rady Dyrektorów

Akcjonariusze mający zamiar udzielić pełnomocnictwa niezależnemu przedstawicielowi akcjonariuszy - Panu Samuelowi Halff – proszeni są o wykorzystywanie wyłącznie formularza w wersji angielskiej.

 

 

2022.11.18

Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00 pod adresem Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria („Zgromadzenie”).

 1. ogloszenie o zwołaniu NWZA Orphee S.A.
 2. formularz pełnomocnictwa (wersja polska)
 3. formularz pełnomocnictwa (wersja angielska)
 4. cv kandydata na członka Rady Dyrektorów

Akcjonariusze mający zamiar udzielić pełnomocnictwa niezależnemu przedstawicielowi akcjonariuszy - Panu Samuelowi Halff – proszeni są o wykorzystywanie wyłącznie formularza w wersji angielskiej.

 

 

2022.05.20

Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 pod adresem 26 Rue De-Candolle, CH-1205 Genewa, Szwajcaria („Zgromadzenie”).

 1. ogloszenie o zwołaniu ZWZA Orphee S.A.
 2. formularz pełnomocnictwa (wersja polska)
 3. formularz pełnomocnictwa (wersja angielska)
 4. cv kandydatów na członków Rady Dyrektorów

Akcjonariusze mający zamiar udzielić pełnomocnictwa niezależnemu przedstawicielowi akcjonariuszy - Panu Samuelowi Halff – proszeni są o wykorzystywanie wyłącznie formularza w wersji angielskiej.

 

2021.08.11

Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 8 września 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria („Zgromadzenie”).

 1. ogloszenie o zwołaniu NWZA Orphee S.A.
 2. formularz pełnomocnictwa (wersja polska)
 3. formularz pełnomocnictwa (wersja angielska)

Akcjonariusze mający zamiar udzielić pełnomocnictwa niezależnemu przedstawicielowi akcjonariuszy - Panu Samuelowi Halff – proszeni są o wykorzystywanie wyłącznie formularza w wersji angielskiej.

 

2021.04.28

Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria („Zgromadzenie”).

 1. ogloszenie o zwołaniu ZWZA Orphee S.A.
 2. formularz pełnomocnictwa (wersja polska)
 3. formularz pełnomocnictwa (wersja angielska)
 4. CV czlonków Rady Dyrektorów

Akcjonariusze mający zamiar udzielić pełnomocnictwa niezależnemu przedstawicielowi akcjonariuszy - Panu Samuelowi Halff – proszeni są o wykorzystywanie wyłącznie formularza w wersji angielskiej.

 

2020.10.02

Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria („Zgromadzenie”).

 1. ogloszenie o zwołaniu NWZA Orphee S.A.
 2. statut Orphee S.A.
 3. formularz pełnomocnictwa (wersja polska)
 4. formularz pełnomocnictwa (wersja angielska)

Akcjonariusze mający zamiar udzielić pełnomocnictwa niezależnemu przedstawicielowi akcjonariuszy - Panu Samuelowi Halff – proszeni są o wykorzystywanie wyłącznie formularza w wersji angielskiej.

 

 

2020.07.31

Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria („Zgromadzenie”).

 1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akjonariuszy ORPHÉE SA
 2. formularz pelnomocnictwa (wersja polska)
 3. formularz pelnomocnictwa (wersja angielska)
 4. CV czlonków Rady Dyrektorów

Akcjonariusze mający zamiar udzielić pełnomocnictwa niezależnemu przedstawicielowi akcjonariuszy - Panu Samuelowi Halff – proszeni są o wykorzystywanie wyłącznie formularza w wersji angielskiej.

 

2020.01.21

Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 r. o godzinie 08:30 w Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, Polska („Zgromadzenie”).

 1. ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z projektem uchwały objętej pkt. 5 porządku obrad
 2. formularz pełnomocnictwa (wersja polska)
 3. formularz pełnomocnictwa (wersja angielska)

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

2019.05.23

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku, o godzinie 12:00 w siedzibie Orphée SA w Plan-les-Ouates, chemin du Champ-des-Filles 19, Szwajcaria.

   1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    2. Formularz pełnomocnictwa (wersja polska)
    3. Formularz pełnomocnictwa (wersja angielska)
    4. CV Członków Rady Dyrektorów

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

2018.04.27

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku, o godzinie 12:00 w siedzibie Orphée SA w Plan-les-Ouates, chemin du Champ-des-Filles 19, Szwajcaria.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 2. Formularz pełnomocnictwa (wersja polska)
 3. Formularz pełnomocnictwa (wersja angielska)
 4. CV Członków Rady Dyrektorów

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

2017.06.02

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku, o godzinie 12:00 w siedzibie Orphée SA w Plan-les-Ouates, chemin du Champ-des-Filles 19, Szwajcaria.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 2. Formularz pełnomocnictwa _wersja polska_
 3. Formularz pełnomocnictwa _wersja angielska_
 4. CV Członków Rady Dyrektorów

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

2016.06.01

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 roku, o godzinie 12:00 w siedzibie Orphée SA, chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria.

 W załączonym dokumencie zostają przekazane:
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Formularz pełnomocnictwa (wersja polska)
 3. Formularz pełnomocnictwa (wersja angielska)
 4. CV Członków Rady Dyrektorów

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

 

 

2016.02.10

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 7 marca 2016 roku, o godzinie 12:00 w siedzibie Orphée SA w Plan - les - Ouates, chemin du Champ - des - Filles 19, Szwajcaria

 

2015.10.09

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ORPHÉE SA
4 listopada 2015 roku, godzina 12:00, chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria

2015.06.30

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Załącznik:
Orphee_zalaczniki_NWZA.pdf

 

 2014.06.10

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

- Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oprhee.pdf
- Power of Attorney
- Formularz pełnomocnictwa
- CV Piotr Skarzyński