Jesteś tutaj: Strona głównaINFORMACJE FINANSOWE > Informacje finansowe
Informacje finansowe - Orphee SA 2018 2019
 Przychody netto ze sprzedaży 8540 7158
 Zysk/strata z działalności operacyjnej -874 -1029
 Zysk/strata brutto -1045 -136
 Zysk/strata netto -1032 -78
 Zobowiązania długoterminowe 21 16
 Zobowiązania krótkoterminowe 4534 3497
 Kapitał własny    14675 14597
 Kapitał zakładowy 3861 3861