Jesteś tutaj: Strona głównaINFORMACJE FINANSOWE > Informacje finansowe
Informacje finansowe - Orphee SA 2015 2016
 Przychody netto ze sprzedaży  8 155  7 218
 Zysk/strata z działalności operacyjnej  -966  -3475
 Zysk/strata brutto  -8200  -4068
 Zysk/strata netto  -8326  -4123
 Zobowiązania długoterminowe  0  2 000
 Zobowiązania krótkoterminowe  4 317  3 855
 Kapitał własny     15 741  24 067
 Kapitał zakładowy  3 861  3 861