Jesteś tutaj: Strona głównaRAPORTY > 2012

2012-12-18   22/2012 Zawarcie umowy nabycia akcji spółki z Europy Zachodniej
2012-12-12    21/2012 Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
2012-12-10   20/2012   Transakcje osób zobowiązanych
2012-12-06   19/2012 

Komunikat Zarządu GPW w sprawie uzupełnienia listy uczestników indeksu NCIndex o pakiet akcji Orphée SA

2012-11-30   18/2012 Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta.
2012-11-30   17/2012

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

2012-11-30   16/2012  Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
2012-11-29   15/2012 Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela.
2012-11-28   14/2012   Uchwała Zarządu KDPW o rejestracji akcji zwykłych Emitenta w KDPW.
2012-11-19   13/2012 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału PZ Cormay S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
2012-11-16   12/2012  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd w Szwajcarii
2012-11-14   11/2012 Potwierdzenie struktury akcjonariatu Emitenta na dzień 13.11.2012 r.
2012-11-08   9/2012   Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji nowej serii
2012-10-24   8/2012  Wprowadzenie akcji istniejących do alternatywnego systemu obrotu
2012-10-23   7/2012 Uchwała KDPW o przyznaniu Orphée SA statusu uczestnika KDPW w typie emitenta oraz rejestracji akcji zwykłych Orphée SA w KDPW.
2012-10-18   6/2012 Zawarcie umowy lock-up dotyczącej akcji Orphee
2012-10-18   5/2012  Zawarcie umowy reorganizacji pomiędzy PZ Cormay S.A. i Orphée S.A. oraz umów wykonawczych do tej umowy
2012-10-18   4/2012

Zgoda NWZ PZ Cormay S.A. na restrukturyzację

2012-10-18   3/2012  Plan reorganizacji Grupy Cormay
2012-10-18   2/2012  

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji istniejących Orphee do ASO

2012-08-28     1/2012 Uzyskanie dostępu do systemu EBI