Jesteś tutaj: Strona głównaRAPORTY > 2014

 

RAPORTY EBI
 
   
           
2014-12-29   81/2014   Czwarta transza płatności za udziały INNOVATION ENTERPRISES LTD.  
2014-12-24   80/2014   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 UST. 1 pkt. 1 w zw.. z art. 87 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej  
2014-12-23   79/2014   Wypowiedzenie umowy kredytu obrotowego  
2014-12-23   78/2014   Uchwała Zarządu GPW S.A. o wprowadzeniu do  obrotu na rynku NEWCONNECT akcji spółki ORPHÉE SA.  
2014012-18   77/2014   Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect  
2014-12-17   76/2014   Uchwała Zarządu GPW S.A. o wprowadzeniu do obrotu na rynku NEWCONNECT akcji spółki ORPHÉE SA  
2014-12-14   75/2014   Przebieg Rozprawy Końcowej w dniu 25 listopada 2014 r.  
2014-12-02    74/2014   Zawarcie istotnej umowy  
2014-11-24   73/2014   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-11-21   72/2014   Informacja o przebiegu posiedzenia Rady Dyretorów  
2014-11-19   71/2014   Przebieg procedury arbitrażowej w sprawie Orphée SA/DIESSE DIAGNOSTICA HOLDING S.r.l. i Senese Holding S.r.l  
2014-11-19   70/2014   Otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy świadczenia usług doradczych oraz umowy o doradztwo i oferowanie instrumentów finansowych.  
2014-11-17   69/2014   Doręczenie ORPHÉE SA żądania zwołania przez sąd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORPHÉE SA  
2014-11-14   68/2014   Raport kwartalny Q3_2014  
2014-11-10    67/2014   Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Dyrektorów  
2014-11-08   66/2014   Informacja o przebiegu posiedzenia Rady Dyrektorów  
2014-11-05   65/2014   Rezygnacja członka Rady Dyrektorów  
2014-11-02   64/2014   Przeniesienie działalności produkcyjno-dystrybucyjnej z PZ CORMAY S.A. na Orphee S.A. - realizacja zapisów umowy  
2014-10-31   63/2014   Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Dyrektorów  
2014-10-29   63/2014   Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Dyrektoró  
2014-10-15   62/2014   Przeniesienie działalności produkcyjno-dystrybucyjnej z PZ CORMAY S.A. na Orphee S.A. - realizacja zapisów umowy  
2014-10-03   61/2014   Przebieg procedury arbitrażowej w sprawie Orphée SA/DIESSE
DIAGNOSTICA HOLDING S.r.l. i Senese Holding S.r.l
 
2014-09-16   60/2014   Uchwały Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki w KDPW  
2014-09-16   59/2014   Powołanie nowego Członka Rady Dyrektorów (Zarządu)  
2014-09-16   58/2014   Akcjonariusze posiadający na NWZ ponad 5% głosów  
2014-09-16   57/2014   Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.09.2014 r.  
2014-09-11   56/2014   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-09-01   55/2014   Zawarcie umowy nabycia udziałów  
2014-08-21   54/2014  

Zakończenie subskrypcji akcji

Dane dotyczące zakończonej subskrypcji

 
2014-08-21   53/2014   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-08-21   52/2014   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-08-21   51/2014   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie  
2014-08-21   50/2014   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie  
2014-08-21   49/2014   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie  
2014-08-21   48/2014   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-08-21   47/2014   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-08-21   46/2014  

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zaproszenie na WZA

Power of Attorney

Formularz pełnomocnictwa

CV Piotr Skrzyński

 
2014-08-21   45/2014   Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta  
2014-08-14   44/2014  

Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku

Raport

 
2014-08-12   43/2014   Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu nr 41/2014 i nr 42/2014  
2014-08-12   42/2014   Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji  
2014-08-12   41/2014   Zmiana Statutu Spółki – rejestracja przez Rejestr Handlowy w Genewie  
2014-08-12   40/2014   Korekta raportu nr 39/2014 ws podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego  
2014-08-11   39/2014   Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego  
2014-08-05   38/2014   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
 2014-07-31   37/2014   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-07-30   36/2014   Uzupełnienie Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-07-28   35/2014   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-07-26   34/2014   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-07-25   33/2014   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-07-25   32/2014   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału PZ Cormay S.A. w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-07-24   31/2014   ORPHÉE SA Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta  
2014-07-22   30/2014   ORPHÉE SA zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczące transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego  
2014-07-21   29/2014   ORPHÉE SA zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-07-16   28/2014  

Rejestracja zmian w statucie Spółki

Statut Spółki

Zmiany wprowadzone uchwałami WZA Spółki

 
2014-07-16   27/2014   Przesunięcie terminu przeniesienia działalności produkcyjno-dystrybucyjnej Cormay na Orphée  
2014-07-08   26/2014   Powołanie Członków Rady Dyrektorów (Zarządu) nowej kadencji  
2014-07-08   25/2014   Akcjonariusze posiadający na ZWZ ponad 5% głosów  
2014-07-08   24/2014   Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.07.2014 r.  
2014-07-01   23/2014   Ustalenie zasad przeniesienia działalności produkcyjno-dystrybucyjnej Cormay na Orphée  
2014-07-01   22/2014   Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą  
2014-07-01   21/2014   Zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie  
2014-06-29   20/2014  

Korekta raportu kwartalnego nr 17/2014 Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.03.2014
 

 
2014-06-10   19/2014   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

- Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oprhee.pdf
- Pełnomocnictwo- wersja angielska.pdf
- Pełnomocnictwo- wersja polska.pdf
 
2014-05-23   18/2014   Korekta/uzupełnienie raportu rocznego nr 16/2014 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Orphée SA za rok 2013  
2014-04-25   14/2014   Akcjonariusze posiadający na NWZ ponad 5% głosów.  
2014-04-25   13/2014   Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2014 r.  
2014-04-02   12/2014   Akcjonariusze posiadający na NWZ ponad 5% głosów  
2014-04-02   11/2014   Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.04.2014 r.  
2014-03-28   10/2014   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pełnomocnictwo
 
2014-03-11   9/2014   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie oraz art. 69 ustawy o ofercie publicznej  
2014-03-07   8/2014   Zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczące transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego  
2014-03-05   7/2014   Pozew Diagnostica Holding s.r.l.  
2014-03-04   6/2014  

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pełnomocnictwo

 
2014-02-24   5/2014   Publikacja dodatkowych informacji finansowych  
2014-02-14   4/2014   Publikacja dodatkowych informacji finansowych  
2014-01-23   2/2014   Terminy przekazywania raportów okresowych  
2014-01-23   1/2014   Spór z Diagnostica Holding s.r.l.  
           
           
RAPORTY ESPI
 
   
           
2014-12-24   34/2014   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 UST. 1 pkt. 1 w zw.. z art. 87 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej  
2014-11-24   33/2014   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-09-16   32/2014   Akcjonariusze posiadający na NWZ ponad 5% głosów  
2014-09-16   31/2014   Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.09.2014 r.  
2014-09-11   30/2014   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-08-21   29/2014   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału
 
2014-08-21   28/2014   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-08-20   27/2014   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie  
2014-08-20   26/2014   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie  
2014-08-20   25/2014   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie  
2014-08-20   24/2014   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-08-20   23/2014   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-08-18   22/2014  

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zaproszenie na WZA

Power of Attorney

Formularz pełnomocnictwa

CV Piotr Skrzyński

 
2014-08-05   21/2014   Zbycie akcji spółki  
2014-07-31   20/2014   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-07-30   19/2014   Uzupełnienie Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-07-28   18/2014   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-07-28   17/2014   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-07-25   16/2014   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-07-25   15/2014   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału PZ Cormay S.A. w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-07-22   14/2014   ORPHÉE SA zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczące transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego  
2014-07-21   13/2014   ORPHÉE SA zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2014-07-08   12/2014   Akcjonariusze posiadający na ZWZ ponad 5% głosów  
2014-07-08   11/2014   Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.07.2014 r.  
2014-07-08   10/2014   Zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczące transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego  
2014-07-01   9/2014   Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie  
2014-06-10   8/2014   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oprhee.pdf
- Pełnomocnictwo- wersja angielska.pdf
- Pełnomocnictwo- wersja polska.pdf
 
2014-04-25   7/2014   Akcjonariusze posiadający na NWZ ponad 5% głosów.  
2014-04-25   6/2014   Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2014 r.  
2014-04-02   5/2014   Akcjonariusze posiadajcy na NWZ ponad 5% gosw  
2014-04-02   4/2014   Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.04.2014 r.  
2014-03-28   3/2014   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
2014-03-11   2/2014   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie oraz art. 69 ustawy o ofercie publicznej  
2014-03-04   1/2014   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pełnomocnictwo