Jesteś tutaj: Strona głównaRAPORTY > 2016

 

RAPORTY EBI
 
   
           
2016-12-09   RB 39/2016   Decyzja o przeglądzie opcji strategicznych związanych z posiadaniem przez Orphée S.A., znacznego pakietu akcji spółki Diesse Diagnostica Senese S.p.A.  
2016-06-28   RB 36/2016   Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.06.2016 r.  
2016-06-01   RB 35/2016   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
2016-05-16   RB 34/2016   Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.  
2016-03-24   RB 33/2014    ORPHÉE SA Raporty roczne Orphée SA za 2015 r.  
2016-03-22   RB 32/2016   Zmiana terminu publikacji raportu okresowego  
2016-03-10   RB 31/2016   Postanowienie Sądu w sprawie likwidacji spółki zależnej emitenta  
2016-03-08   RB 30/2016   ORPHÉE SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.03.2016 r.  
2016-02-15   RB 29/2016   Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.  
2016-02-11   RB 28/2016   Umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Orphée SA  
2016-02-10   RB 27/2016   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 
2016-02-09   RB 26/2016   Doręczenie postanowienia Sądu Cywilnego Pierwszej Instancji w Genewie  
2016-02-04   RB 25/2016   Wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Orphée SA  
2016-01-29   RB 24/2016   Zmiany w składzie Rady Dyrektorów Diesse Diagnostica Senese S.p.A.  
2016-01-29   RB 23/2016   Likwidacja spółki zależnej emitenta  
2016-01-29   RB 22/2016   Terminy przekazywania raportów okresowych  
2016-01-26   RB 21/2016   Pozew Diagnostica Holding s.r.l.  
2016-01-20   RB 20/2016   ORPHÉE SA Wznowienie obrotu akcjami  
2016-01-19   RB 19/2016   Korekta raportu nr 12/2016
 
2016-01-18   RB 18/2016   Zawarcie umowy z Animatorem Rynku  
2016-01-18   RB 17/2016   Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 r.
 
2016-01-15   RB 16/2016   Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.
 
2016-01-15   RB 15/2016   Zawarcie porozumienia zmieniającego do umowy przedwstępnej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r.  
2016-01-15   RB 14/2016   Informacja dotycząca cofnięcia przez spółkę wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w celu umorzenia postępowania prospektowego  
2016-01-15   RB 13/2016   Raporty roczne Orphée SA za 2014 r.
 
2016-01-15   RB 12/2016   Zmiany w składzie Rady Dyrektorów Orphée SA  
2016-01-15   RB 11/2016   Uchwała nr 1151/15 Zarządu GPW S.A. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Orphée SA na rynku NewConnect  
2016-01-15   RB 10/2016   Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4.11.2015 r.  
2016-01-15   RB 09/2016   Akcjonariusze posiadający na NWZ ponad 5% głosów  
2016-01-15   RB 08/2016   Powołanie tymczasowego niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy  
2016-01-15   RB 07/2016   Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego   
2016-01-15   RB 06/2016   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
2016-01-15   RB 05/2016   Uchwała nr 835/15 Zarządu GPW S.A. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Orphée SA na rynku NewConnect  
2016-01-15   RB 04/2016   Uchwała nr 833 Zarządu GPW S.A. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Orphée SA na rynku NewConnect  
2016-01-15   RB 03/2016   Zawieszenie dostępu do systemu EBI dotychczasowym operatorom systemu w Orphée S.A  
2016-01-15   RB 02/2016   Oświadczenie Rady Dyrektorów  
2016-01-14   RB 01/2016   Uzyskanie przez nową Radę Dyrektorów (Zarząd) Orphée SA dostępu do systemu EBI oraz działania podejmowane w celu wznowienia notowań akcji Spółki  
           
RAPORTY ESPI
 
   
           
2016-07-11   RB 11/2016   Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza  
2016-07-07   RB 10/2016   Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza  
2016-06-30   RB 9/2016   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej  
2016-06-29   RB 8/2016   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej  
2016-06-28   RB 7/2016   Akcjonariusze Orphée SA posiadający na ZWZ co najmniej 5 % głosów  
2016-06-16   RB 6/2016   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej   
2016-06-14   RB 5/2016   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej  
2016-06-14   RB 36/2016 K   Korekta numeru raportu bieżącego nr 36/2016 z dnia 10.06.2016 r.  
2016-06-10   RB 36/2016   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej  
2016-04-05   RB 03/2016   ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 ust.1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  
2016-03-08   RB 02/2016   Akcjonariusze Orphée SA posiadający na ZWZ co najmniej 5% głosów  
2016-01-18   RB 01/2016   ORPHÉE SA Akcjonariusze posiadający na NWZ ponad 5% głosów