Jesteś tutaj: Strona głównaRAPORTY > Bieżące

 

RAPORTY ESPI RB_ASO
     
                   
                   
04.06.2020   14:09 UTC   RB 08/2020       Informacje poufne - zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Orphee SA i PZ CORMAY S.A.  
03.06.2020   07:47 UTC   RB 07/2020       Informacje poufne - Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A w sprawie wycofania akcji Orphee SA z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect  
29.05.2020   10:32 UTC   RB 06/2020       Informacje poufne - zgoda KNF na wycofanie akcji Orphee SA z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect  
07.05.2020   15:28 UTC   RB 05/2020       Informacje poufne - otrzymanie przez Orphee SA wezwania do arbitrażu od Diesse NewCo S.r.l.
 
                   
18.02.2020   15:18 UTC   RB 04/2020       Informacje poufne - złożenie do KNF wniosku o wycofanie akcji Orphee SA z obrotu w alternatywnym systemie obrotu
 
17.02.2020       RB 03/2020        Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orphée SA, które odbyło się w dniu 17.02.2020 r.  
14.02.2020       RB 02/2020       Zawiadomienie otrzymane przez Orphee SA od PZ CORMAY S.A. o rezultatach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Orphee SA   
11.02.2020       RB 01/2020       Powiadomienie o transakcjach otrzymane przez Orphee SA na podst. art. 19 MAR  
                   
                   
RAPORTY EBI              
                   
25.05.2020       RB 07/2020       Zmiana terminu publikacji raportów rocznych Orphee SA i Grupy Kapitałowej Orphee za 2019 r.  
11.05.2020       RB 06/2020       Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Orphee za I kwartał 2020 r.  
17.02.2020       RB 05/2020       Wyniki głosowań, w tym treść uchwały, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orphee SA, które odbyło się w dniu 17.02.2020 r.  
21.01.2020       RB 03/2020       Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orphee SA  
20.01.2020       RB 02/2020       Otrzymanie przez Orphee SA żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z określonym porządkiem obrad  
14.01.2020       RB 01/2019       Terminarz publikacji raportów okresowych Orphee SA w roku 2020