Jesteś tutaj: Strona głównaRAPORTY > 2013

 

RAPORTY EBI
         
2013-11-26   40/2013   Złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
2013-11-14   39/2013   Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku
Orphee_RS_3Q2013
2013-11-14   38/2013   Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku
Orphee_RS_2Q2013
2013-11-11   37/2013   Zmiana istotnej umowy
2013-09-23   36/2013   Korekta zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczącego transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego
2013-09-20   35/2013   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału Akcjonariusza w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
2013-09-16   34/2013   Uchwała Zarządu GPW z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji Spółki oraz komunikat Zarządu GPW.
2013-09-15   33/2013   Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela
2013-09-09   32/2013   Zakończenie subskrypcji akcji nowych emisji
2013-09-09   31/2013   Sprostowanie raportu nr 21/2013
2013-09-09   30/2013   Sprostowanie raportu nr 20/2013
2013-09-09   29/2013   Sprostowanie raportu 17/2013
- Statut
2013-09-09   28/2013   Uzupełnienie raportu 14/2013
- Pełnomocnictwo
- Zaproszenie
2013-09-03   27/2013   Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki w KDPW
2013-08-07   25/2013   Sprostowanie raportu nr 19/2013
2013-08-07   24/2013   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału PZ Cormay S.A. w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
2013-08-07   23/2013   Zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczące transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego
2013-08-06   22/2013   Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
2013-08-06   21/2013   Zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczące transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego
2013-07-29   20/2013   Zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczące transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego
2013-07-29   19/2013   Podjęcie przez Radę Dyrektorów uchwały w sprawie zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.
2013-06-28   18/2013   ORPHÉE SA akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA (EBI)
2013-06-28   17/2013   ORPHÉE SA rejestracja zmian w statucie (EBI)
2013-06-22   16/2013   ORPHÉE SA uchwały podjęte przez ZWZ
2013-05-27   15/2013    Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału PZ Cormay S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
2013-05-23   14/2013  

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- Invitation General Meeting.pdf
- Power of Attorney.pdf

2013-05-21   13/2013   Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd w Szwajcarii
2013-05-16   12/2013   Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego
2013-04-17       9/2013   Uchwała z dnia 17 kwietnia 2013 r. dot. zmiany uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia 5 kwietnia 2013 r.
2013-04-12   8/2013   Uchwała dot. podwyższenia kapitału zakładowego
2013-03-19   7/2013   Proforma wyników 4Q 2012 dla Grupy Kapitałowej Orphée
2013-03-01   6/2013   Przekazanie udziałów stanowiące zamknięcie Umowy sprzedaży, o której mowa w Raporcie bieżącym Spółki nr 4/2013
2013-02-18   5/2013   Korekta raportu nr 4/2013 z dnia 15.02.2013r.
2013-02-15   4/2013   Zawarcie istotnej umowy
2013-01-31   2/2013     Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013r. 
2013-01-22   1/2013    Transakcje osób zobowiązanych
         
         
RAPORTY ESPI
         
2013-09-23   17/2013   Korekta zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczącego transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego
2013-09-20   16/2013   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału Akcjonariusza w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
2013-09-08   15/2013   Uzupełnienie raportu 5/2013
- Pełnomocnictwo
- Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2013-09-08   14/2013   Sprostowanie raportu nr 10/2013
2013-09-08   13/2013   Sprostowanie raportu nr 9/2013
2013-08-07   12/2013   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału PZ Cormay S.A. w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
2013-08-07   11/2013   Zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczące transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego
2013-08-06   10/2013   Zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczące transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego
2013-07-29   9/2013   Zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczące transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego
2013-06-28   8/2013   Akcjonariusze posiadający na WZA ponad 5% głosów
2013-06-22   7/2013   Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée SA
2013-05-27   6/2013   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału PZ Cormay S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
2013-05-23   5/2013   Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2013-02-11   4/2013   Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transkacji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
2013-02-11   3/2013   Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transkacji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
2013-02-11   2/2013   Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transkacji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
2013-02-11   1/2013   Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transkacji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta