Jesteś tutaj: Strona głównaRAPORTY > 2015

 

RAPORTY EBI
 
   
           
2015-08-07   RB 51/2015   Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.08.2015 r.  
2015-06-11   RB 39/2015   Otrzymanie pisma od audytora spółki / posiedzenie Rady Dyrektorów Spółki  
2015-05-15   RB 38/2015   Skonsolidowane sprawozdanie finansowe  
2015-05-12   RB 37/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 w zw. Z art. 160 ust. 2 pkt 1) ustawy o obrocie  
2015-05-12   RB 36/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie  
2015-05-04   RB 35/2015   Orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji (Tribunal De Premiere Instance) w Genewie  
2015-04-14   RB 34/2015   Informacja o przebiegu posiedzenia Rady Dyrektorów  
2015-04-09   RB 33/2015   Postanowienie sądu pierwszej instancji (Tribunal de Premiere Instance) w Genewie  
2015-04-02   RB 32/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  
2015-04-02   RB 31/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  
2015-04-02   RB 30/2015   Zakończenie procesu skupu akcji własnych  
2015-04-02   RB 29/2015   Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej na wyłączność  
2015-03-23   RB 28/2015   Złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  
2015-03-23   RB 27/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie  
2015-03-19   RB 26/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie  
2015-03-19   RB 25/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 w zw. Z art. 160 ust. 2 pkt 1) ustawy o obrocie  
2015-03-19   RB 24/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 w zw. Z art. 160 ust. 2 pkt 1) ustawy o obrocie  
2015-03-19   RB 23/2015   Otrzymanie info. Przesłanej na podst. Art. 69 ust. 1 pkt 2) i art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. Z art. 87 ust. 5 pkt 1 i w zw. Z art. 87 ust. 1 pkt 2) ust. o ofercie  
2015-03-19   RB 22/2015   Otrzymanie informacji przesłanej na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  
2015-03-11   RB 21/2015   Posiedzenie Rady Dyrektorów Spółki z dnia 6 oraz 9 marca 2015 roku.  
2015-03-05   RB 20/2015   Zmiana terminów określonych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki opublikowanym w dniu 21 lutego 2015 r.  
2015-03-05   RB 19/2015   Otrzymanie informacji przesłanej na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania intsrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  
2015-03-05   RB 18/2015   Otrzymanie informacji przesłanej na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania intsrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  
2015-03-05   RB 17/2015   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2015-03-05   RB 16/2015   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
2015-03-05   RB 15/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie  
2015-03-05   RB 14/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie  
2015-03-04   RB 13/2015   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji spółki w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit b) i pkt 2 ustawy o ofercie publicznej  
2015-02-23   RB 12/2015   Podjęcie uchwał przez Radę Dyrektorów Spółki  
2015-02-21   RB  11/2015  

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji w związku z przeprowadzeniem procedury skupu akcji własnych

Formularz oferty sprzedaży akcji

Wzór umowy sprzedaży

Wzór oświadczenia banku powiernika

 
2015-02-16   RB 10/2015   Zasady przeprowadzenia programu skupu akcji własnych spółki oraz informacja o podmiocie pośredniczącym w w/w skupie  
2015-02-16   RB 9/2015   Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Orphée na dzień i za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.  
2015-02-10   RB 8/2015   Przesunięcie terminu przekazania informacji w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia programu skupu akcji własnych  
2015-02-02   RB 7/2015   Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego uzupełnień do Prospektu Emisyjnego Spółki  
2015-01-30   RB 6/2015   Terminy przekazywania raportów okresowych  
2015-01-30   RB 5/2015   Przesunięcie terminu przekazania inf. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia programu skupu akcji własnych i podmiotu który przeprowadzi taki proces  
2015-01-23   RB 4/2015   Podjęcie uchwały przez radę dyrektorów w sprawie przeprowadzenia procedury buy back  
2015-01-14   RB 3/2015  

Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku

Raport bieżący Q3_2014

 
2015-01-12   RB 2/2015   Wydanie wyroku arbitrażowego  
2015-01-05    RB 1/2015    Wydanie Wyroku arbitrażowego - aktualizacja  
           
RAPORTY ESPI
 
   
           
2015-08-07   RB 19/2015   Akcjonariusze Orphée SA posiadający na NWZ co najmniej 5% głosów  
2015-06-30   RB 18/2015  

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Załącznik:
Orphee_zalaczniki_NWZA.pdf

 
2015-05-12   RB 17/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 w zw. Z art. 160 ust. 2 pkt 1) ustawy o obrocie  
2015-05-12   RB 16/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie  
2015-04-08   RB 15/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  
2015-04-08   RB 14/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  
2015-03-23   RB 13/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie  
2015-03-19   RB 12/2015  
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie
 
2015-03-19   RB 11/2015  
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej
 
 2015-03-19   RB 10/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 w zw. Z art. 160 ust. 2 pkt 1) ustawy o obrocie  
 2015-03-18   RB 9/2015   Otrzymanie informacji przesłanej na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  
 2015-03-18   RB 8/2015   Otrzymanie informacji przesłanej na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  
 2015-03-05   RB 7/2015   Otrzymanie informacji przesłanej na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania intsrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  
 2015-03-05   RB 6/2015   Otrzymanie informacji przesłanej na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania intsrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  
 2015-03-05   RB 5/2015   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
 2015-03-05   RB 4/2015   Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
  2015-03-05    RB 3/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie  
 2015-03-05    RB 2/2015   Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie  
2015-03-04   RB 1/2015   Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji spółki w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit b) i pkt 2 ustawy o ofercie publicznej