Jesteś tutaj: Strona głównaRAPORTY > 2018

 

RAPORTY EBI
 
           
           
29.05.2018   RB 06/2018   Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2018 r.  
27.04.2018   RB 04/2018   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
29.01.2018   RB 02/2018   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku  
08.01.2018   RB 01/2018   Rezygnacja z funkcji Członka Rady Dyrektorów Emitenta  
           
           
           
RAPORTY ESPI
 
   
           
19.12.2018   RB 05/2018   Zawarcie aneksu do istotnej umowy  
13.12.2018   RB 04/2018   Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie zbycia udziałów Diesse  
28.09.2018   RB 03/2018   Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia udziałów Diesse  
29.05.2018   RB 02/2018   Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
03.09.2018   RB 01/2018  
Decyzja dotycząca odpisów w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2017